top of page

בית פרטי,     נווה זיו

X

בית שנבנה ע"פ עקרונות הבניה הירוקה. לבית חשיפה מירבית לשמש החורף, אולם השמש החמה בקיץ כמעט שאינה חודרת פנימה. הפתחים מתובננים כך שניתן יהיה לנצל את הרוח הטבעית לאוורור הבית.  קירות הבית משלבים בלוקים מקלקר ליצירת מעטפת מבודדת ליצירת אקלים נוח בתוך הבית ולשם חסכון רב באנרגיה במהלך החודשים החמים והקרים בשנה. כל חללי הבית מוצפים אור טבעי. הבית בשטח של כ-215 מ"ר, המתפרסים על 3 מפלסים. למרות החלוקה, הבית מרווח ומשדר פתיחות.

 

הבניה הסתיימה בשנת 2015.

 

 

bottom of page