בית פרטי בגבע כרמל בשטח של כ-170 מ"ר.

 

 

בית פרטי,     גבע כרמל

X