בית פרטי בגבע כרמל בשטח של כ-170 מ"ר.

 

 

דינור און אדריכלות גבע כרמל
דינור און אדריכלות גבע כרמל

דינור און אדריכלות גבע כרמל
דינור און אדריכלות גבע כרמל

דינור און אדריכלות גבע כרמל
דינור און אדריכלות גבע כרמל

1/2

בית פרטי,     גבע כרמל

X