top of page

בית פרטי בבת שלמה. הבית תוכנן כך שחללי הפנים יהיו פתוחים ורחבים ולתנועה.  הבניה הסתיימה בשנת 2005.

 

בימים אלו הבית עומד לקראת הרחבה.

בית פרטי,     בת שלמה

X

bottom of page