top of page

מח' ביוטכנולוגיה, מכללת בראודה, משגב

X

עיצוב פנים מחודש למחלקת הביוטכנולוגיה במכללת בראודה בכרמיאל. הפרוייקט כלל שינוי פני המחלקה בתקציב מוגבל וללא הפרעה לשיעורים המתקיימים במקום. 

 

הפרוייקט מתבצע בשלבים וצפוי להסתיים בשנת 2015.

bottom of page