top of page

בית פרטי,     מכמנים, משגב

X

גרם המדרגות בבית זה נמצא במרכז החלל ומקשר באופן ישיר בין שני מפלסי הבית. חלונות גדולים פתוחים אל הגינה ואל הנוף, ומחדירים אור טבעי רב אל הבית פנימה.

 

הבניה הסתיימה בסתיו 2015

bottom of page