top of page

גרם המדרגות בבית זה נמצא במרכז החלל ומקשר באופן ישיר בין שני מפלסי הבית. חלונות גדולים פתוחים אל הגינה ואל הנוף, ומחדירים אור טבעי רב אל הבית פנימה.

 

הבניה הסתיימה בסתיו 2015

בית פרטי,     מכמנים, משגב

X

bottom of page