top of page

הצעה למעון יום, משמר הירדן

X

מעון יום הכולל 3 כיתות, חללים משותפים, אגף מנהלה ושרות, וחצרות לכל כיתה.  המבנה הועמד כך שישתלב במתחם בו  קיימים מבני ציבור נוספים, על מנת ליצור מרכז חברתי-קהילתי המרכז פעילות במהלך כל שעות היום ומהווה מוקד להתאספות של חברי הקהילה. בנוסף תוכננה גינה ציבורית שתהווה  מקום מפגש לפעילות ופנאי לילדים ומבוגרים גם יחד.

כל גן מתפקד כיחידה עצמאית ובד בבד מהווה חלק ממבנה שלם והרמוני. הגן תוכנן בהתאם לעקרונות הבניה הירוקה, וכלל שילוב של שבכות עץ המתפקדות כאמצעי הצללה אך משתלבות בעיצוב האדריכלי של המבנה כולו.

 

bottom of page