top of page

בית פרטי,     ניו יורק

X

הרחבה ושיפוץ של בית פרטי בלונג איילנד, ניו יורק.  הפרוייקט תוכנן במסגרת עבודה במשרד בזטק בניו יורק.  

 

הבניה הסתיימה בשנת 2004.

bottom of page