דינור און אדר', בית פרטי,  גבעת עדה
דינור און אדר', בית פרטי, גבעת עדה

דינור און אדר', בית פרטי, גבעת עדה
דינור און אדר', בית פרטי, גבעת עדה

דינור און אדר', בית פרטי, גבעת עדה
דינור און אדר', בית פרטי, גבעת עדה

דינור און אדר', בית פרטי,  גבעת עדה
דינור און אדר', בית פרטי, גבעת עדה

1/3

בית פרטי,      גבעת עדה

בית פרטי צמוד קרקע על שטח נחלה, בשטח של כ- 220 מ"ר.

 

הבניה הסתיימה בשנת 2005.