top of page

בית פרטי בשטח של כ- 150 מ"ר בהרחבת קיבוץ איילת-השחר. הבית מתוכנן כך שניתן יהיה להרחיב אותו בהמשך, עם השתנות צרכי המשפחה. 

 

הבניה הסתיימה בשנת 2017

בית ר,  איילת-השחר

bottom of page