בית חדש בישוב הושעיה בשטח של 170 מ"ר, כולל מעטפת להרחבה עתידית בקומה העליונה. 

 

הבית בביצוע, הבניה צפויה להסתיים בשנת 2017.

בית ב, הושעיה

X