top of page

בית ו,  עצמון

שיפוץ והרחבה של בית פרטי בעצמון, כולל הרחבה ליצירת פינת אוכל ושיפוץ הקומה הראשונה כולה.

 

הפרוייקט הסתיים בשנת 2012.

bottom of page