הצעה לשיפוץ וחידוש פני מועדון החברים בעצמון.

 

 

1/3

הצעה לשיפוץ מועדון החברים בעצמון, משגב

X