top of page

בית פרטי,      מכמנים, משגב

בית קטן שתוכנן להיבנות בשני שלבים. השלב הראשון, בשטח של כ- 70 מ"ר, בקומת הקרקע, והשלב השני בשטח של כ- 40 מ"ר, בקומה א'.

 

הבניה הסתיימה בשנת 2015.

bottom of page