בית פרטי מכמנים דינור און אדריכלות
בית פרטי מכמנים דינור און אדריכלות

בית פרטי מכמנים דינור און אדריכלות
בית פרטי מכמנים דינור און אדריכלות

בית פרטי מכמנים דינור און אדריכלות
בית פרטי מכמנים דינור און אדריכלות

בית פרטי מכמנים דינור און אדריכלות
בית פרטי מכמנים דינור און אדריכלות

1/4

בית פרטי,      מכמנים, משגב

בית קטן שתוכנן להיבנות בשני שלבים. השלב הראשון, בשטח של כ- 70 מ"ר, בקומת הקרקע, והשלב השני בשטח של כ- 40 מ"ר, בקומה א'.

 

הבניה הסתיימה בשנת 2015.