בית פרטי,      מכמנים, משגב

בית קטן למשפחה צעירה. הבית תוכנן כך שניתן יהיה להרחיב אותו בחדר נוסף או להוסיף קומה נוספת במידת הצורך.

 

הבניה הסתיימה בספטמבר 2014.