top of page

בית פרטי,      מכמנים, משגב

בית קטן למשפחה צעירה. הבית תוכנן כך שניתן יהיה להרחיב אותו בחדר נוסף או להוסיף קומה נוספת במידת הצורך.

 

הבניה הסתיימה בספטמבר 2014.

bottom of page