top of page

בית פרטי,      מכמנים, משגב

בית חד קומתי בהרחבה חדשה בקיבוץ. המשפחה ביקשה בית בעל קווים נקיים ופשוטים ותכנון יעיל ונוח. הפתחים קושרים את הבית למרחבים הפתוחים סביבו תוך שמירה על פרטיות בני המשפחה. 

 

הבית לקראת ביצוע.

bottom of page