top of page

34 יחידות דיור במבנים דו-משפחתיים או כיחידות בודדות בישוב מנוף שבמשגב., שטח הבתים הוא כ- 160 מ"ר.

השלב הראשון של הפרוייקט אוכלס בשנת 2016, בימים אלו מסתיים תכנון שלב ב' של הפרוייקט.

 הבנייה צפויה להסתיים בשנת 2018.

שכונת דורות, מנוף, משגב

X

bottom of page