מועדון רב תכליתי לחברי הישוב לוטם, בשטח כולל של כ- 250 מ"ר. המבנה מתוכנן כך שניתן יהיה להכפיל את שטחו בהמשך, בהתאם לגידול במספר התושבים.

 

הבניה הסתיימה בתחילת 2018.

מועדון חברים לוטם דינור און אדריכלות
מועדון חברים לוטם דינור און אדריכלות

מועדון חברים לוטם דינור און אדריכלות
מועדון חברים לוטם דינור און אדריכלות

מועדון חברים לוטם דינור און אדריכלות
מועדון חברים לוטם דינור און אדריכלות

מועדון חברים לוטם דינור און אדריכלות
מועדון חברים לוטם דינור און אדריכלות

1/6

מועדון חברים, לוטם, משגב

X