top of page

מועדון חברים, לוטם, משגב

X

מועדון רב תכליתי לחברי הישוב לוטם, בשטח כולל של כ- 250 מ"ר. המבנה מתוכנן כך שניתן יהיה להכפיל את שטחו בהמשך, בהתאם לגידול במספר התושבים.

 

הבניה הסתיימה בתחילת 2018.

bottom of page