top of page

ססיל קולג', מרילנד

X

מבנה מעבדות מדעים בהיקף של 3,200 מ"ר בשלושה מפלסים, הכולל מעבדות למידה, חדרי הכנה, מרכז ללימודי מתמטיקה, חדרי למידה מרחוק ולמידה עצמית. המבנה תוכנן כמבנה ירוק בדרגת LEED SILVER. בין השאר כולל התכנון גג ירוק, צמחיה הדורשת השקיה מועטה, מערכות תאורה ומיזוג אורי חסכוניות ויעילות, ניהול רציף של צריכת האנרגיה וניצול מירבי של אור היום.

המבנה נמצא במרכז הקמפוס, ומשמש גם כאמצעי מעבר בין חלקיו השונים של הקולג'. בשל כך הוא תוכנן כמבנה בעל שקיפות רבה, בהקפדה על הצללות מתאימות והגנה על הפתחים. במבנה משולבים גם פנלים סולריים ומערכות נוספות שתפקידם מעשי וחינוכי גם יחד.

הבניה הסתיימה בשנת 2014.

הפרוייקט תוכנן בעת עבודה במשרד מרשל קראפט במרילנד.

 

bottom of page