top of page

בית פרטי, שורשים, משגב

בית מואר ומרווח למשפחה צעירה. התכנון מנצל את הפרשי הגבהים במגרש ליצירת קשר ישר בין חללי הבית לבין החצרות סביב הבית. סבכות אלומיניום מגינות מפני השמש ושומרות על פרטיות בני הבית.

הבית בשלבי ביצוע מתקדמים, הבנייה צפויה להסתיים בשנת 2020.

bottom of page