top of page

בית ספר נעם מוריה, עפולה

בית ספר בן 12 כיתות, הפועל בשיטת ההפרדה המגדרית. בית הספר מתוכנן להתרחב בעתיד.

5.jpg
10.jpg
2.jpg
4.jpg
background.png
bottom of page