top of page

אשרנו, מרכז רב שירותי לותיקי המועצה, רגבה

המרכז הרב תכליתי משלב קתדרה לותיקי המועצה, מרכז יום לתשושים ומרכז יום לתשושי נפש. לכל אחד מן המרכזים כניסה נפרדת ואפשרות לתפקד באופן עצמאי, אולם הקרבה ביניהם מקנה כמה יתרונות. מרכזי היום מתוכננים כך שיתמכו זה בזה, תוך שיתוף משאבים , צוות ושטחי פעילות במידת האפשר ועל פי הנדרש.
עם הזמן, ניתן יהיה לשנות את גודל המרכזים באופן יחסי – להגדיל אחד על חשבון השני, בהתאם לנתוני האוכלוסיה והצורך בשטח.

שטח המרכז 2900 מ"ר.
שטח המגרש 4 ד'.

5.jpg
10.jpg
2.jpg
4.jpg
background.png
bottom of page