top of page

בית פרטי,      יובלים

X

הרחבה ושיפוץ של בית פרטי קיים ביובלים. ההרחבה כללה הגדלה של קומת הקרקע והוספה של יחידת הורים על הגג.

 

הבניה הסתיימה בשנת 2014.

bottom of page