top of page

מה מנחה אותנו בעבודת התכנון?

רוצים לבנות בצפון? 

פנו לרכזי ההתיישבות במועצות השונות. הם יוכלו לעדכן אתכם היכן יש הרחבות פעילות ויקשרו אתכם עם הנציגים בכל ישוב:

 

 

רוצים לבנות ירוק? 

פנו אלינו לקבלת הסבר על בניה ירוקה, האפשרויות הטמונות בשילוב עקרונות סביבתיים בתהליך התכנון והבניה.

לקבלת מידע נוסף, ניתן להיכנס לקישורים הבאים:

 

 

איך מתחילים לתכנן בית?

ראשית יש לבחור אדריכל שינחה אתכם בבחירת האתר המתאים ביותר עבורכם. לאחר שנבחר האתר המתאים יש להגדיר רשימת דרישות ורצונות אותם הייתם רוצים לממש בבית החדש. על בסיס אלו האדריכל יכין מס' תכניות ראשוניות. 

לאחר בחירת התכנית המתאימה, יתחיל תהליך של פיתוח התכנית הזו עד שתתאים לכם ביותר, תענה על כל דרישותיכם ותעמוד בהגדרות התקציביות שהצבתם. במקביל האדריכל יפתח את מראה הבית בהדמיות תלת מימדיות כך שתוכלו לבחון את הפתרון המתגבש מכל צדדיו.

עם סיום תהליך התכנון הראשוני, יתחיל תהליך רישוי התכניות אותו מנהל האדריכל. במהלך תהליך זה יהיה עליכם לבחור מהנדס לפרוייקט ומפקח בניה לליווי הביצוע.

עם קבלת אישורי הבניה, יכין האדריכל סט תכניות מפורטות הכולל תכניות, חזיתות וחתכים, פרטים וכתבי כמויות.  בנוסף יכין האדריכל רשימות אלומיניום, מסגרות ונגרות המפרטות את הנדרש בכל תחום. עם סט זה תוכלו לצאת למכרז לבחירת הקבלנים לביצוע הבית.

לאחר בחירת צוות הביצוע ועדכונים אחרונים בתכניות יכין האדריכל את התכניות לביצוע, על פיהן יבנה הבית. במהלך הבניה האדריכל ילווה את התהליך בפיקוח עליון, וינחה בבחירת חומרי הגמר של הבית, עד לסיום הבניה.

 

 

מועדון חברים, לוטם
bottom of page