top of page

רענון פני הספריה הותיקה בפקולטה לארכיטקטורה, בשיתוף עם אבירם אדריכלים.

 

הפרוייקט הסתיים בשנת 2008.

ספריית הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, חיפה

X

bottom of page