top of page

מעבדות מתמטיקה והנדסה, ססיל קולג', מרילנד

X

מבנה מעבדות מתמטיקה והנדסה, הכולל גם ספריה, חדרי כיתות ומשרדים בשטח של כ- 2500 מ"ר. המבנה תוכנן לעמוד בהגדרות LEED GOLD לבניה ירוקה. המבנה תוכנן במסגרת עבודה בחברת מארשל קראפט במרילנד.

 

הפרוייקט הסתיים בשנת 2015.

bottom of page