top of page

בית פרטי, מכמנים, משגב

בית להורים ולילדיהם המתבגרים. חללי הבית מתאפיינים בשטף אור טבעי ליצירת תחושה נעימה ומרווחת. התקרה הגבוהה משרה אף היא תחושת גודל ורווחה. חלונו גדולים צופים אל הגינה ואל נוף העמק.

המבנה ברישוי.

bottom of page