top of page

משרדים ומבנים מסחריים

תכנון חדש, הרחבה ושיפוץ של מבנים מסחריים בגדלים שונים, בלוח זמנים מהיר ויעיל תוך התאמה מלאה לצרכי החברה.​ נסיון רב בתכנון משרדים, וארגון חללי עבודה. תכנון מרפאות חדשות ושיפוץ קיימות. 

משרדי בית הפרקליטים                        חיפה

מבנה משרדים                                  ניו יורק

מרפאה                                             נהריה

שיפוץ מחלקות אשפוז, ביה"ח הנובר  פנסילבניה 

משרדי HOT                               

מרינה ומספנה ליאכטות                     ניו יורק

חברה ליעוץ ארגוני והדרכה                 הררית

שיפוץ מחלקת מיון ילדים, ביה"ח יוניון  מרילנד

מבנה משרדים                                   ניו יורק

מועדון ומרכז תקשורת                       ניו יורק

מועדון קציני חיל הנחתים האמריקאי,  וירג'יניה

מרכז גמילה ע"ש האב אשלי               מרילנד

מסעדת כפר גמלאים                        פלורידה

bottom of page