בית פרטי,      מכמנים, משגב

בית קטן למשפחה צעירה. הבית תוכנן כך שניתן יהיה להרחיב אותו בחדר נוסף או להוסיף קומה נוספת במידת הצורך.

 

הבניה הסתיימה בספטמבר 2014.

דינור און אדריכלות מכמנים משגב