בית פרטי, מגדים, דינור און אדריכלות

בית פרטי, מגדים, דינור און אדריכלות

בית פרטי, מגדים, דינור און אדריכלות

בית פרטי, מגדים, דינור און אדריכלות

1/3

בית פרטי,      מגדים

 

 

הבניה הסתיימה בשנת 2003.