top of page

מרכז תעסוקה הר כמון

ישובי הר כמון גדלו בשנים האחרונות, ותכניות קיימות מתוות גידול נוסף בשנים הבאות. עם הגידול במספר התושבים, עולה הצורך בהוספת שטחי תעסוקה ותעשייה, לתמיכה בכלכלה המקומית וחיזוק הקשר בין הישובים השכנים. השטח שנבחר לתכנון הוא השטח בין כמאנה, מכמנים וכביש הגישה למכמנים.

התכנית הינה תכנית מתאר אזורית למרכז תעסוקה חדש על הר כמון, מרכז שישרת את ישובי ההר - כמון, כמאנה ומכמנים. ישובי הר כמון גדלו בשנים האחרונות, ותכניות קיימות מתוות גידול נוסף בשנים הבאות. בישובי ההר מתוכננים אזורים למבנים ומוסדות ציבור, ועם הגידול במספר התושבים, עולה הצורך בהוספת שטחי מסחר, תעסוקה ותיירות, לתמיכה בכלכלה המקומית וחיזוק הקשר בין הישובים השכנים. מטרת התכנית היא לענות על חוסר זה, לספק מקור פרנסה לתושבי ההר ולאפשר לבעלי העסקים הקיימים כיום בתוך הישובים להרחיב ולפתח את עסקיהם ללא פגיעה באזורי המגורים. נופיו הייחודיים של הר כמון ומסלולי הטיולים סביב הרכס מהווים כבר כיום אבן שואבת למטיילים באזור, ויש צורך בתשתיות נוספות כמענה לצרכי ציבור המטיילים.
המרכז החדש ויכלול מבני תעסוקה, מסחר ותיירות. התכנית מהווה רה-תכנון לתכנית מאושרת למתחם מלאכה ג/5809, ומגדירה ייעודים לשטחים שהיו ללא הגדרה עד כה.


205-0546739 בינוי 07_09_2022_edited.jpg
plan.png
19.jpg
20.jpg
17.jpg
25_edited.jpg
bottom of page