top of page

מערך קליטה למבקרים, נחל עיון

שמורת הטבע נחל עיון הוכרזה בשנת 1968. המערכת האקולוגית הייחודית בנחל עיון מושכת מבקרים רבים מדי שנה. השמורה ממוקמת בפאתי המושבה מטולה, ממזרח למושבה ומדרום לה. החניון הדרומי הוא החניון הראשי בשמורה, וממוקם מדרום למטולה וממזרח לכביש 90.
התכנית מציעה הסדרה של שטח חניון היום בקצה הדרומי של השמורה לצורך מתן מענה הולם לקליטת הקהל ובכלל זה: הסדרת שטחי החניה והוספת שטחי בינוי לשם הקמת מבנים לשירות המבקרים כגון מבני שירותים, מזנון/קיוסק, סככות והצללות, מבני שירות הנדסיים וחדר צוות.

205-0546739 בינוי 07_09_2022_edited.jpg
plan.png
19.jpg
20.jpg
17.jpg
25_edited.jpg
bottom of page